آموزش یک مدل رنگ آمیزی روی طرح پتینه در بخش هنری برنامه به خانه بر می گردیم با حضور خانم غلامحسینی فر مربی پتینه کاری