ممنونم از تو ای شه کرب و بلا حسین (ع) / یادم نمی رود که چگونه به شور و حال خواندیم نوحه یا ابا عبدالله حسین / ابی عبدالله حسین ثارالله /گل باغ مصطفی (ص) فرزند مرتضی (ع) سر از بدن جدا ، از جور اشقیا /سرها به نیزه ها گردیده از جفا دیگر زظلم کین در خاک و خون چرا ... مراسم با شکوه عزاداری امام حسین (ع) در یزد .