در روایات ما شیعیان نکات بسیار دقیقی برای مراقبت از مو و جلوگیری از ریزش آن سفارش شده است . برخی از آنها را در این کلیپ از زبان آیت الله دکتر سید حسن ضیایی که در برنامه حدیث تندرستی پخش شده از شبکه جهانی ولایت می بینیم.