رهبر معظم انقلاب اسلامی، نتیجه ایستادگی حضرت زینب (سلام الله علیها) را به وجود آمدن جریانی در طول تاریخ برای چگونگی حرکت و ایستادگی در مسیر حق دانستند و خاطرنشان کردند: باید الگوی حرکت ما و جهت گیری آن همواره زینبی و هدف نیز عزت اسلام و جامعه اسلامی و عزت انسان باشد / بخشی از بیانات ارزشمند مقام معظم رهبری در دیدار با بسیجیان