دیشب چهارده نفر از مرزبانان سراوان در سیستان و بلوچستان هنگام عزیمت و گشت زنی برای استقرار در منطقه مرزی، در حمله تروریست های وابسته به بیگانه به شهادت رسیدند.