دختری دو ساله، در روز تولد مادرش با یک ویدئو او را شگفت زده کرد و پدرش هم با انتشار آن در شبکه های اجتماعی، این کودک را مشهور و محبوب ساخت. در این ویدئو دختر بچه دلیل دوست داشتن مادرش را بیان می کند : من می خواهم بدانید که شما بزرگترین مامان دنیایی. من دوستت دارم . دلایل بسیاری هست که من شما را دوست داشته باشم. اول این که تو بزرگترین مامان دنیایی دلیل شماره دو این است: شما شگفت انگیزی! و دلیل سوم این که بهترین مادری او می گوید : چهارمین دلیل این که شما بهترین آشپز هستی