کلیپی دیدنی از بناهای زیبای استان یزد که میراث ماندگار هنر معماری ایران را به نمایش گذاشته است...