اقدام سی ان ان بعد از سفر رئیس جمهور به امریکا / سخنان سید حسن خمینی در مورد میرزاده رئیس جدیدی دانشگاه آزاد .../ لطف امریکایی ها با هدیه شیر دال ایرانی به ایران!!/ نظر بهروز افخمی در مورد جشنواره های سینمایی و عکس العمل تند مانی حقیقی و .../ ابتکار خانم ابتکار !!/ صدای سالار عقیلی در کلاه پهلوی!!/