گفتگوی فرزاد حسنی و علی مرادی در برنامه «امروز هنوز تموم نشده» ، او در این برنامه از فعالیتهای خود در عرصه اجرا سخن می گوید ، همچنین در بخشی از صحبتهایش می گوید : خدا مرا خیلی دوست داشته که همسری مانند خانم نامداری را نصیبم کرده و ...