حمله ور شد ارتش خلق ایران ... سوی دشمن از زمین و آسمان ... نرود جز راه حق و راه دین ... چو گرفته درس مکتب از قرآن ... خلبانان خلبانان ... ای امید و فخر ایران ... خلبانان ، قهرمانان ... همره تان لطف یزدان ... پرواز کن ، پرواز کن ... فرشته حق یارت باد، الله نگهدارت باد / نماهنگ زیبای خلبانان ملوانان با صدای جمشید نجفی که به دو زبان فارسی و ترکی خوانده است.