امام ارض و سماء یا محمد بن علی/ محیط جود و صفا یا محمد بن علی/ گره گشایی و از چهار سو گرفتاران/ تو را زنند صدا یا محمد بن علی ... نوحه سینه زنی واحد در شهادت امام جواد علیه السلام با نوای حمید علیمی.