نور چشمان علی موسی الرضا (ع)/زینت افزای بهشت جان فزا /راحت جان و عزیز نور عین... نماهنگ همخوانی به مناسبت شهادت امام جواد (ع) .(01:43).