راینولوژی یک شاخه فوق تخصصی پزشکی است که به جراحی ها و درمان بیماری های بینی، سینوس ها و ساختمان های اطراف بینی در سر و صورت مربوط است. تمامی بیماری های التهابی و عفونی، آسیب های ایجاد شده بر اثر ضربه های بینی، تومورها و ناهنجاری های مادرزادی بینی و سینوس ها و تمامی جراحی های بینی و سر و صورت را یک راینولوژیست باید درمان کند.