یک انیمیشن زیبا از زندگی ماشینی و نوع نگاه مترسک به غذاهای صنعتی و طبیعی.