آزمون در این گفتگو از نحوه حضورش در روبین کازان می گوید همچنین در ادامه گفتگو هنگامی که فردوسی پور از مدل موی او سوال می کند می گوید : از بچگی به علی بابا علاقه داشتم و مدل موهایم را به همین خاطر شبیه او کرده‌ام همچنین می گوید شماره 69 را به این دلیل برای پیراهنم انتخاب کردم که شماره پلاک استان گلستان برای خودروهاست. سردار آزمون همچنین در این برنامه انتقادهای شدیدی را در رابطه با سپاهان به زبان می آورد و ...