گفتگو با شهرام عبدلی بازیگر سینما و تلوزیون در بخش دستهای خالی در ویژه برنامه شهر باران از شبکه یک سیما