حسرت دیدن گنبد طلا حرمت/ داره مثل بغض کهنه به دلم چنگ میزنه/ انقد از تو دور شدم که این روزا اونو حس میکنم/ ..... ترانه زیبای بغض با صدای مهدی احمدوند