موزیک ویدئو جدید ماهر زین خواننده مسلمان با نام "رمضان" ویژه فرا رسیدن ماه مهمانی خداوند.