دراین قسمت استاد راوندی الگوی رگلان نیمه تنگ را برای شما عزیزان تشریح خواهند کرد...