توی تقویمای دنیا می بینیم یه روز ایشا الله/ زیر یک جمعه نوشته ظهور بقیه الله ... سرودخوانی حاج محسن عرب خالقی در شام میلاد امام زمان علیه السلام.