دل های آواره یکی کنار گهواره/ یکی پی مولا رفته پی شیرخواره ... ذکر سینه زنی سالار شهیدان با نوای حاج محمود کریمی.