وقتی به طوس جا به کنار تو می کنم/ احساس وصل حق به جوار تو می کنم/ در بین خلق از همه با آبروترم/ چون کسب آبرو ز غبار تو می کنم … درد و دل با علی بن موسی الرضا علیه السلام در شام شهادت امام موسی کاظم علیه السلام با نوی سید مجید بنی فاطمه.