کلیپی جذاب از سخنان حکیمانه استاد قرائتی در مورد مسئله انتخابات و فضایی که این روزها در جامعه ما حکمفرماست، تولیدی اختصاصی فیلم و انیمیشن تبیان