رفت و آمد کاندیداهای ریاست جمهوری به رسانه ملی آغاز شده است 8 نامزد طبق برنامه مشخص شده در صدا و سیما برنامه خودشان را ارائه می دهند و مردم را از طرح ها و افکار خود آگاه خواهند کرد و .... در این قسمت از مستند جمهور