محمدرضا خلعتبری مهاجم تیم سپاهان مهمان حضوری برنامه نود بود. خلعتبری در خصوص پیشنهادهایی که از تیم های مختلف و شیطنت هایی که در زمین فوتبال انجام می دهد می گوید ...