ساخت انواع زیور آلات و وسایل تزئینی قابل استفاده برای دختران جوان و باسلیقه در بخش هنری برنامه خانه مهر از شبکه جام جم