طرح ترک شیشه روی ظرف کروی و گرد قابل استفاده و قابل شستشو در بخش هنری برنامه خانه مهر از شبکه جام جم