آموزش نقاشی روی گلدان سفالی، در بخش هنری برنامه خانه مهر از شبکه جام جم