در ادامه آموزش کار روی شیشه یک مدل ترک روی شیشه در بخش هنری برنامه خانه مهر از شبکه جام جم