آموزش یک مدل تاج عروس با سنگ های تزئینی با حضور خانم امیریان در بخش هنری خانه مهر از شبکه جام جم.