منو وقتی طلبیدی که دلم هواتو کرده.....اقا جون دلم هوای گنبد طلاتو کرده......اومدم دور ضریحت مثل پروانه برگردم ...قربون دست کریمت دست خالی برنگردم....نماهنگ بسیار زیبای مسافر غریب با صدای بابک قدمایی