تویی بانو...تویی بانو... تنها هوادار پیامبر...مرو از دستم ای بانو به فاطمه یگانه مادر...تمام دل خوشی احمد یگانه یاور محمد(ص)....نماهنگ تاثیر گذار به مناسبت شهادت حضرت خدیجه ی کبری(س)