ای عطر دلاویز جان ها ز تو لبریز...ای حسن مکرر امد گل حیدر.....نماهنگ بسیار زیبای حسن مکرر با صدای سعید رفیعی در مدح امام حسن(ع)