آشنایی با برش و دوخت بلوز از زبان آقای قاسمی راوندی تقدیم به دوستداران هنر خیاطی.