گفتگو با غلامحسین مظلومی بهترین گلزن تاریخ باشگاه استقلال و ستاره دوست داشتنی فوتبال ایران در دهه 50 که روز های گذشته را در بستر بیماری سپری کرده است.