بگذار تا از این شب دشوار بگذریم،آنگه چه مژده ها که به بام سحر بریم،دریاب بال خسته ی جویندگان که ما:در اوج آرزو به هوای تو می پریم..آواز بسیار زیبا با صدای علیرضا قربانی و دکلمه ژاله صادقیان