ادامه آموزش ساخت عروسک دلقک در بخش هنری برنامه خانه مهر از شبکه جام جم