آموزش ساخت یک مدل خرگوش با خمیردر بخش هنری برنامه خانه مهر از شبکه جام جم