بس شکوه کردم از دل ناسازگار خود.....دیشب که ساز داشت سرسازگاریم.....شمعم تمام گشت و چراغ ستاره مرد....چشمی نماند شاهد شب زنده داریم.... .....نماهنگ زیبای شبگردبا صدای سعید خلج و دکلمه ژاله صادقیان