ای امید دل ِ من کجایی ؟.....همچو بختم کنارم نیایی....آشنا سوز و دیر آشنایی....یا بلای دل مبتلایی ؟.....بی وفا بی وفا بی وفایی !.... نماهنگ زیبای امید دل با صدای سالار عقیلی