تو بخوان شب همه شب برایم ای مرغ سحر....که دل خسته من درآمد از سینه به در....تو سبک بالی و من اسیر بشکسته پرم.... تو پر از شوری و من ز عالمی خسته ترم.....نماهنگ زیبای بازآی با صدای سالار عقیلی و دکلمه ژاله صادقیان