ای دل نگویی چون شدی.. در عشق روز افزون شدی... گاهی ز غم مجنون شدی... گاهی ز محنت خون شدی....در عشق تو چون دم زدم....صد فتنه شد اندر عدم.....نماهنگ زیبای سر مستی با صدای رضا رضایی پایور و دکلمه ژاله صادقیان