سحرگاهان که مخمور شبانه.....گرفتم باده با چنگ و چغانه......نهادم عقل را ره توشه از می ...... شهر هستیش کردم روانه.....نگار می فروشم عشوه‌ای داد......که ایمن گشتم از مکر زمانه...تصنیف زیبای سحرگاهان با صدای زیبای حسام الدین سراج و دکلمه ژاله صادقیان