مرا چشمیست خون افشان ز دست آن کمان ابرو...جهان پر فتنه خواهد شد از آن چشم و از آن ابرو.....غلام چشم آن ترکم که خواب خوش مستی...نگارین گلشنش روی است و مشکین سایبان ابرو.....تصنیف بسیار زیبای درویشی و خرسندی با صدای زیبای حسام الدین سراج و دکلمه ژاله صادقیان