مصاحبه ی دوستانه «زین الدین زیدن» فوق ستاره ی فوتبال دنیا در گذشته با «دیوید بکام» فوتبالیستی که همچنان در سن 38 سالگی و در بالاترین سطح به فوتبال خود ادامه می دهد.