نفس ها ناله های زار شد آقا نمی آیی/ جگرها شعله های نار شد آقا نمی آیی/ پناه مِؤمنین از مؤمنین چیزی منمی پرسی/ به شیعه زندگی دشوار شد آقا نمی آیی ... درد و دل عاشقانه با صاحب الزمان علیه السلام در شب وفات خانم زینب کبری سلام الله علیها.