برو خبر کن بیار اینجا سائلا رو/ بیان ببینند مظهر جود خدا رو/ پسر امام رضا رو ... سرود ویِژه ولادت با سعادت امام جواد علیه السلام با نوای حاج محمدرضا طاهری.