- در این قسمت از کلاه قرمزی آقای مجری می خواد موهای فامیل دور رو اصلاح کنه و مرتب کنه ببینید فامیل دور برای دیدن موهاش چه حرکات خنده داری انجام میده .......