سرود خوانی ذاکر اهل بیت موسی رضایی در شب میلاد امام جواد علیه السلام در هیئت مکتب الزهرای تهران.