دلم جز مهر مه رویان طریقی بر نمی گیرد..... به هر در می دهم پندش ولیکن در نمی گیرد...... میان خند می گریم که چون شمع اندر این مجلس..... زبان آتشینم هست ولیکن در نمی گیرد......نماهنگ بسیار زیبای ساغر مینایی با صدای محمد ملک مسعودی و دکلمه ی خانم ژاله صادقیان